Contact Info / Websites

All 1 game Review


ADVENTURE OF GUNTHER ADVENTURE OF GUNTHER

Rated 3.5 / 5 stars

แนะนำให้อัพโหลด บน blog ตัวเองก็ได้นะครับ โดนฝรั่งด่ายับเลย กรรม 555+
ทำ ver Eng ไว้ก็ดีนะครับ จะได้รู้ความเห็นฝรั่งว่าคิดยังไงกับเกมของเรา